SHB: Giảm trích lập dự phòng 71% lợi nhuận quý II vẫn giảm 19% đạt 202 tỷ đồng, vì sao?

Tín dụng tiếp tục tăng trưởng, đến cuối quý II tăng 7,2% so với đầu năm, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ giảm 71% nhưng lợi nhuận trước thuế quý II vẫn giảm mạnh 19% so với năm trước do chi phí hoạt động tăng.

Tín dụng tiếp tục tăng trưởng, đến cuối quý II tăng 7,2% so với đầu năm, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ giảm 71% nhưng lợi nhuận trước thuế quý II vẫn giảm mạnh 19% so với năm trước do chi phí hoạt động tăng.

SHB: Giảm trích lập dự phòng 71% lợi nhuận quý II vẫn giảm 19% đạt 202 tỷ đồng, vì sao?

Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã công bố báo cáo tài chính tóm tắt quý II hợp nhất và báo cáo riêng. Theo đó, trong quý II lợi nhuận của SHB giảm mạnh dù cho ngân hàng đã giảm trích lập dự phòng. Từ báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy, thu nhập lãi thuần giảm và chi phí hoạt động tăng là 2 nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của SHB giảm.

Cụ thể, quý II thu nhập lãi thuần đạt 759 tỷ đồng, giảm 8,5%; lãi thuần hoạt động dịch vụ đạt 60,6 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Đây là 2 khoản thu nhập chính của SHB trong quý II năm 2016.
Ngoài ra, quý II/2016 hoạt động kinh doanh ngoại hối bị lỗ 3,4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 10,9 tỷ đồng); hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 51,8 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong quý II/2016 đã tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng gần 200 tỷ đồng.
Thu nhập lãi thuần giảm, chi phí hoạt động tăng đã khiến cho lợi nhuận thuần quý II của SHB giảm hơn 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức hơn 289,3 tỷ đồng. Nhờ giảm trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 71%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II chỉ giảm 19% so với quý II/2015, đạt gần 220 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 1.658 tỷ đồng, tăng 13,7%; lãi hoạt động dịch vụ đạt gần 88 tỷ đồng, tăng 43%; chi phí hoạt động tăng 30,7% so với 6 tháng đầu năm 2015.
Lợi nhuận thuần 6 tháng hợp nhất đạt 762,6 tỷ đồng, tăng 4,9%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 525 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 424,2 tỷ đồng, tăng 11,8% so với 6 tháng đầu 2015.
Tại ngày 30/06/2016, tổng tài sản của SHB hợp nhất đạt gần 212.006 tỷ đồng, tăng 3,6%; tổng cho vay khách hàng 140.940,8 tỷ đồng, tăng 7,2%; tổng huy động tiền gửi khách hàng đạt 159.268 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

HỒNG QUÂN

Tin liên quan

Tin mới

Tags