Phiên xét hỏi chiều 25/7: Phạm Công Danh im lặng trước chất vấn của toà

Chiều ngày 25/7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo.

Phiên xét hỏi chiều 25/7: Phạm Công Danh im lặng trước chất vấn của toà

Ảnh: Tân Châu

F5 để tiếp tục cập nhật...

Các vấn đề liên quan đến việc định giá lô đất Sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng. Phạm Công Danh và các đồng phạm đã nâng khống giá trị đất này để rút tiền của VNCB.

Bị cáo Thái Minh Thanh

Bị cáo thấy bản cáo trạng có giống với lời khai không?

Dạ, đúng. Nhưng bị cáo muốn Tòa xem xét tờ chứng thư định giá, bị cáo chưa thấy Viện Kiểm sát ghi vào đó là, chứng thư chỉ có tính tham khảo không có giá trị để cho vay và xác định giá.

Viện kiểm sát có nhận định: chứng thư định giá không đủ cơ sở cho vay đã ghi trong hành vi của các bị cáo khác nhưng trong hành vi của bị cáo lại không có nội dung này.

Giá trị để xác định vay không phải là giá trị mà bị cáo đã gây ra, có thể thấp hơn, tùy vào đánh giá của chủ sở hữu.

Bị cáo cho biết chủ tài sản căn cứ vào đâu để định giá thấp hơn?

Tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác để định giá cho vay.

Giá trị mà bị cáo định giá là giá trị giả định khi tất cả đúng trong chứng thư định giá.

Bị cáo nghe: kết quả định giá chỉ xác định khi chủ đất đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của pháp luật…? Bị cáo có cần xem lại chứng thư?

Dạ, xin cho bị cáo xem lại.

Một trong số nội dung chứng thư thẩm định: Mức giá trên là giá trị quyền sử dụng đất được ước tính dựa trên giá giả định về công bố chỉ tiêu quy hoạch.

Bị cáo giả định trên chứng thư của DATC, tính theo phương pháp thu nhập, phải có hệ số chỉ tiêu quy hoạch của dự án đó. Bị cáo được nghe nói là sẽ cung cấp các thông số dự án sau và lúc đó làm theo thông số của DATC đã làm.

Bị cáo cũng dựa trên thông số của một công ty thẩm định.

Giá trị thẩm định 3 tháng.

Chứng thư định giá giá trị bất động sản khác thì thời gian bao lâu? Vậy giá trị chứng thư này chỉ có giá trị 3 tháng, làm sao có thể giả định đó là tiêu chuẩn? Bị cáo cho rằng đây là giả định định giá trong tương lai để đưa ra giá thẩm định bất động sản là mâu thuẫn?

Khi tháng thứ 4 nếu có thay đổi là bình thường. Tất nhiên giá trị tài sản thay đổi theo chứng thư và được thẩm tra lại hệ số đó.

Giá trị thị trường và phi thị trường chứ không có giá trị trong tương lai. Chứng thư thẩm định giá của DATC cũng là tại thời điểm hiện tại, chứ không phải là trong tương lai.

Giá 64 triệu đồng/m2 là căn cứ vào đâu?

Căn cứ vào mục đích để ở. 

Giá nâng lên 178 triệu đồng/m2 nghĩa là dự án khi phê duyệt nhưng dự án sẽ có tài sản hình thành trong tương lai thì được nâng giá trị tài sản lên, đúng không?
Tất cả là giả định, bị cáo chỉ là nhân viên, chỉ dựa trên chứng thư của DATC để định giá.
Bị cáo có để xuất đến kiểm tra khu đất đó nhưng anh Hào không cho.
Quyền sử dụng đất chỉ là một chứng thư hành chính xác định giá đất. 192 triệu đồng/m2 là lô gốc. Nếu đất đó không có những tiêu chí như trên thì giá đã được nâng lên bao nhiêu lần?
Giá được nâng lên 3 lần.
Thông số đó dựa trên chứng thư DATC uy tín, chứ không phải tự bị cáo bịa đặt ra thông số đó.
Toàn bộ bất động sản Sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng thì bị cáo đã thực hiện bao nhiêu chứng thư định giá?
5 chứng thư.
Tòa xem xét lại vì bị cáo không định giá Sân vận động Chi Lăng mà Viện Kiểm sát lại ghi trên cáo trạng.
Bị cáo có biết đất đó đang được thế chấp ngân hàng khác?
Dạ, không.
Cơ sở để đưa ra định giá ngoài các tiêu chuẩn quy định cụ thể?
Đề nghị định giá để vay vốn. Trong hồ sơ bị cáo cung cấp cũng có Giấy đề nghị đó.
Trên chứng thư bị cáo cũng ghi đó chỉ là giả định. Lẽ ra bị cáo phải ghi, với giả định này giá của nó là 30 triệu đồng/m2
Bị cáo thấy truy tố là quá nặng với bị cáo. Vì tất cả hành vi của bị cáo đã ghi tất cả trong chứng thư. Chứng thư không phải là cơ sở để cho vay.
Bị cáo Đặng Đình Tuấn
Chứng thư vay tiền không phải là bị cáo ký, nhưng cáo trạng là ghi là bị cáo ký.
Phần của công ty Nhất Nhất Vinh bị cáo không ký, do anh Thanh và anh Hào ký. Bị cáo chỉ là Phó phòng chứ không phải phụ trách công ty TrustAsset.
Việc phê duyệt của bị cáo căn cứ vào những chuyển nhượng Sân vận động Chi Lăng cho tập đoàn Thiên Thanh.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định cho dự án không?
Dạ không. 
Việc giả định giá có đúng thực tế không?
Theo phương pháp định giá cho phép định giá viên xây dựng giá dựa trên tiêu chí quyết định của dự án.
Bị cáo có hiểu nhầm khi nâng giá trị định giá từ 64 triệu lên 178 triệu đồng và 192 triệu đồng/m2?
Bị cáo tính theo phương pháp thu nhập để tính ra giá đất 178 triệu đồng/m2 chứ không phải bị cáo tự ý nâng từ 64 triệu đồng/m2 lên 178 triệu đồng/m2.
Tại thời điểm đưa ra giá quyết định sẽ bổ sung quyết định nhưng lúc đó chưa có quyết định?
Dạ đúng.
Xin Hội đồng xét xử xem xét nếu có sai sót trong định giá thì do năng lực của bị cáo.
Đối với khu đất 209 Trường Chinh là chứng thư bị cáo ký, sau đó bị cáo xem xét lại hồ sơ có nêu giá trị đất xác định sau khi được công chứng theo quy định.
Nhưng ngày 27, 28 đã giải ngân. Việc căn cứ xác định giá có thể dựa vào cách hợp đồng tín dụng.
Bị cáo Phan Thành Mai
Bị cáo về làm nhiệm vụ Phó tổng giám đốc thường trực ngân hàng Đại Tín, sau đó là Tổng giám đốc VNCB từ khi nào?
Bị cáo về ngân hàng này từ ngày 7/2/2013. 
Đề án tái cơ cấu ngân hàng này bị cáo làm từ khi nào?
Từ trước khi bị cáo về ngân hàng.
Bị cáo quen với bị cáo Danh cuối năm 2011. Bị cáo khi về VNCB đã có chủ trương tái cơ cấu ngân hàng.
Đề án này có được NHNN Việt Nam chấp nhận không?
Có.
Bị cáo được thanh toán bao nhiêu?
3,2 tỷ đồng 
Tòa quay sang hỏi bị cáo Phạm Công Danh về nguồn tiền chi trả cho Phan Thành Mai.
Bị cáo cho biết tiền đâu để thanh toán cho bị cáo Mai?
(bị cáo im lặng)
Bị cáo không nhớ, vậy bị cáo nhớ lại để những phiên xét xử sau tòa hỏi tiếp.
Tòa xét hỏi tiếp bị cáo Phan Thành Mai:
Bị cáo chính là người đề xuất cho bị cáo Danh?
Bị cáo thừa nhận hợp đồng nâng cấp Corebanking là khống nhưng bị cáo mong rằng đề án đó sẽ được thực hiện.
Nhưng tiền lại được chi lãi suất vượt trần? Tiền huy động vào và cho vay ra chênh lệch như thế nào?
Tính theo hiệu quả kinh tế thì không, nhưng thanh khoản của VNCB là cấp bách nên bị cáo làm.
Ngoài HĐQT còn gồm những ai tham gia?
Bị cáo nhớ không rõ vì lâu rồi, mong Hội đồng xem xét những lời khai khác, có bị cáo với anh Tùng, Khương, Viễn, Danh.
Bị cáo Lê Công Thảo có tham gia không?
Dạ, không. Trên cơ sở triển khai phải có đề xuất của anh Thảo.
Ai nói bị cáo Thảo đề xuất?
Dạ, bị cáo nói anh Thảo đề xuất.
Căn cứ vào đâu để bị cáo Thảo được ứng tiền?
Đây là chủ quan dựa trên HĐQT đã đồng thuận. Thủ tục, hồ sơ đã có hội đồng làm.
Bị cáo nghĩ sao khi trong 14 ngày ký 2 lần để lấy tiền 63 tỷ đồng không có biên bản nghiệm thu thì bị cáo có ký không?
Thưa không.
Bị cáo ký trực tiếp với công ty Trung Dung và công ty Hương Việt cáo trạng quy kết thiệt hại tổng cộng 581 tỷ đồng đúng không?
Dạ đúng.
Số tiền 8.037 tỷ đồng là hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi của các bị cáo làm sai quy định của Nhà nước gây ra. Bị cáo thấy đúng hay không đúng?
Bị cáo thấy đúng
Bị cáo thấy hành vi của mình là thế nào?
Bị cáo chấp nhận chỉ đạo và mong muốn trụ sở đó đi vào hoạt động.
Ở hợp đồng công ty Trung Dung gồm những ai?
Gồm có bị cáo, anh Danh, anh Khương. 
Người đưa cho bị cáo ký biên bản họp HĐQT là ai?
Không nhớ.
Đất ở địa chỉ 286 Tô Hiến Thành do bị cáo cùng các bị cáo trên bàn bạc?
Dạ đúng.
Bị cáo có biết công ty Trung Dung và Hương Việt là của Phạm Công Danh không?
Dạ không biết. Bị cáo không biết tất cả các công ty của anh Danh.
Nhưng bị cáo biết Phạm Công Danh là Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh và Chủ tịch của VNCB?
Bị cáo Mai ấp úng.

LAN ANH

 

Tin liên quan

 • Khi sở hữu cổ đông làm thay đại diện pháp luật

  31/07/17
 • [BizSTOCK] Khối ngoại bền bỉ mua ròng hơn 500 tỷ, sắp IPO bà đỡ của Honda, Toyota, Ford Việt Nam

  31/07/17
 • Lật tẩy thủ đoạn của băng trộm tiệm vàng gây chấn động miền Tây

  31/07/17
 • Vietinbank - lợi nhuận quý II giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái

  30/07/17
 • Vàng SJC tăng gần 4,2% giá trong tháng 7

  30/07/17

Tin mới

Dấu hiệu mang thai

Mang thai tháng thứ 7 và sức khỏe mẹ bầu

Mang thai tháng thứ 7 và sức khỏe mẹ bầu

21/10/16Bà bầu mang thai tháng thứ 7 nên ăn gì là điều hết sức quan trọng các bà mẹ và ông chồng nên lưu ý. Việc bé phát triển hoàn thiện sau này là trông cậy vào bà bầu lúc này. Vì thế mà các bà bầu cần được chăm sóc kĩ càng.

Đời sống

Xem tử vi ngày 22/09/2017 Thứ Sáu của 12 con giáp

Xem tử vi ngày 22/09/2017 Thứ Sáu của 12 con giáp

7 giờ trướcXem tử vi hàng ngày - tử vi ngày 22/09/2017 Thứ Sáu của 12 con giáp tức ngày 3 Tháng 8 Năm 2017 AL xem bói sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, ngày tốt xấu.

Sức khỏe

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh tay chân miệng

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh tay chân miệng

4 giờ trướcSo với cùng kỳ năm 2016, số trường hợp nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng tăng 9,2%. Bộ Y tế cảnh báo, thời gian tới, số trường hợp mắc tay chân miệng có nguy cơ tăng cao...

Tags

Tin khuyến mãi