Bộ Xây dựng không đồng ý cho bán quỹ NOXH cho thuê

Nhiều chủ đầu tư viện lý do không có khách thuê nên bán quỹ nhà ở xã hội cho thuê.
Bộ Xây dựng không đồng ý cho bán quỹ NOXH cho thuê
nhà ở xã hội

Thực tế trên buộc tư lệnh ngành Xây dựng phải lên tiếng. Mới đây, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết Bộ không đồng ý cho bán nốt quỹ NOXH. Theo Bộ trưởng, sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu thêm về cơ chế, chính sách để thúc đẩy phân khúc cho thuê. Các bộ: Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính được Bộ Xây dựng đề nghị phối hợp trong việc góp phần phát triển nguồn vốn cho NOXH.

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, chủ động cân đối ngân sách trung hạn cho NOXH, có quỹ tín dụng lâu dài thay thế gói 30.000 tỷ đồng.

Tag

Tin mới

Tags